تحلیلگر بورس ایران

فیلتر های حجم مبنا

سهامی که کمتر از حجم مبنا معامله می شوند

نماد
حجم مبنا
میانگین حجم ماه
درصد

برای نمایش اطلاعات لطفا حساب خود را ارتقاء دهید.

خرید اشتراک

سهامی که بیشتر از حجم مبنا معامله می شوند

نماد
حجم مبنا
میانگین حجم ماه
درصد

برای نمایش اطلاعات لطفا حساب خود را ارتقاء دهید.

خرید اشتراک

سهامی که بیشتر از 2 برابر حجم مبنا معامله می شوند

نماد
حجم مبنا
میانگین حجم ماه
درصد

برای نمایش اطلاعات لطفا حساب خود را ارتقاء دهید.

خرید اشتراک

اشتراک ویژه ۱ ماهه

۳۹۰٬۰۰۰ تومان
خرید اشتراک