تحلیلگر بورس ایران

خرید اشتراک VIP

۱ ماهه

۳۹۰٬۰۰۰ تومان

امکانات

تحلیلگر تکنیکال
تحلیلگر بنیادی
فیلتر الگوهای تکنیکال
فیلتر حجم‌های مشکوک
فیلتر پول‌های هوشمند
فیلترهای حجم مبنا
فیلترهای بازدهی سهام
فیلتر ربات تحلیلگر
فیلتر اندیکاتورها
فیلتر همبستگی با شاخص
چارت حرفه‌ای
واچ لیست هفتگی

۳ ماهه

۱٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان

امکانات

تحلیلگر تکنیکال
تحلیلگر بنیادی
فیلتر الگوهای تکنیکال
فیلتر حجم‌های مشکوک
فیلتر پول‌های هوشمند
فیلترهای حجم مبنا
فیلترهای بازدهی سهام
فیلتر ربات تحلیلگر
فیلتر اندیکاتورها
فیلتر همبستگی با شاخص
چارت حرفه‌ای
واچ لیست هفتگی

۱۲ ماهه

۴٬۶۸۰٬۰۰۰ تومان

امکانات

تحلیلگر تکنیکال
تحلیلگر بنیادی
فیلتر الگوهای تکنیکال
فیلتر حجم‌های مشکوک
فیلتر پول‌های هوشمند
فیلترهای حجم مبنا
فیلترهای بازدهی سهام
فیلتر ربات تحلیلگر
فیلتر اندیکاتورها
فیلتر همبستگی با شاخص
چارت حرفه‌ای
واچ لیست هفتگی

اشتراک ویژه ۱ ماهه

۳۹۰٬۰۰۰ تومان
خرید اشتراک