تحلیلگر بورس ایران

خرید اشتراک VIP

۱ ماهه

۲۹۰٬۰۰۰ تومان

امکانات

تحلیلگر تکنیکال
تحلیلگر بنیادی
فیلتر الگوهای تکنیکال
فیلتر حجم‌های مشکوک
فیلتر پول‌های هوشمند
فیلترهای حجم مبنا
فیلترهای بازدهی سهام
فیلتر ربات تحلیلگر
فیلتر اندیکاتورها
فیلتر همبستگی با شاخص
چارت حرفه‌ای
واچ لیست هفتگی

۳ ماهه

۸۷۰٬۰۰۰ تومان

امکانات

تحلیلگر تکنیکال
تحلیلگر بنیادی
فیلتر الگوهای تکنیکال
فیلتر حجم‌های مشکوک
فیلتر پول‌های هوشمند
فیلترهای حجم مبنا
فیلترهای بازدهی سهام
فیلتر ربات تحلیلگر
فیلتر اندیکاتورها
فیلتر همبستگی با شاخص
چارت حرفه‌ای
واچ لیست هفتگی

۱۲ ماهه (پیشنهاد ویژه)

۳٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان

امکانات

تحلیلگر تکنیکال
تحلیلگر بنیادی
فیلتر الگوهای تکنیکال
فیلتر حجم‌های مشکوک
فیلتر پول‌های هوشمند
فیلترهای حجم مبنا
فیلترهای بازدهی سهام
فیلتر ربات تحلیلگر
فیلتر اندیکاتورها
فیلتر همبستگی با شاخص
چارت حرفه‌ای
واچ لیست هفتگی

اشتراک ویژه ۱۲ ماهه (پیشنهاد ویژه)

۳٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان
خرید اشتراک