تحلیلگر بورس ایران

سیگنال های بورس

مهرداد 1974
55 %
-4 %
بازدهی 55 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
4.00%
قیمت: 0 تومان
مرجان جعفری
38 %
-7 %
بازدهی 38 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-23.47%
قیمت: 0 تومان
parsa jenab
34 %
-6 %
بازدهی 34 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
8.82%
قیمت: 0 تومان
parsa jenab
34 %
-6 %
بازدهی 34 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
8.82%
قیمت: 0 تومان
parsa jenab
60 %
-12 %
بازدهی 60 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-38.12%
قیمت: 0 تومان
مهرداد 1974
34 %
-4 %
بازدهی 34 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-20.87%
قیمت: 0 تومان
مهرداد 1974
92 %
-4 %
بازدهی 92 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-48.55%
قیمت: 0 تومان
Mori M.M
30 %
-4 %
بازدهی 30 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-31.04%
قیمت: 0 تومان
محمدانتظاری
77 %
-4 %
بازدهی 77 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-7.43%
قیمت: 0 تومان
مهدی
78 %
-8 %
بازدهی 78 درصدی در بلند مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
23.65%
قیمت: 0 تومان
مهدی
38 %
0 %
بازدهی 38 درصدی در نامشخص
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
5.25%
قیمت: 0 تومان
مهدی
78 %
-11 %
بازدهی 78 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-70.04%
قیمت: 0 تومان
مهدی
232 %
-1 %
بازدهی 232 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-17.60%
قیمت: 0 تومان
جواد سروش
25 %
-6 %
بازدهی 25 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
0.58%
قیمت: 0 تومان
ebrahim jalili
211 %
-3 %
بازدهی 211 درصدی در بلند مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
6.21%
قیمت: 0 تومان
علی محمدی
118 %
0 %
بازدهی 118 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-5.46%
قیمت: 0 تومان
امین تبریزنیا تبریزی
27 %
-5 %
بازدهی 27 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
4.43%
قیمت: 0 تومان
امین تبریزنیا تبریزی
21 %
-3 %
بازدهی 21 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-32.93%
قیمت: 0 تومان
امین تبریزنیا تبریزی
48 %
-7 %
بازدهی 48 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-14.39%
قیمت: 0 تومان
امین تبریزنیا تبریزی
26 %
-10 %
بازدهی 26 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 4 ماه قبل
-32.78%
قیمت: 0 تومان
ثبت سیگنال

اشتراک ویژه ۱۲ ماهه (پیشنهاد ویژه)

۳٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان
خرید اشتراک