تحلیلگر بورس ایران

سیگنال های بورس

sam
32 %
-11 %
بازدهی 32 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
-13.92%
قیمت: 0 تومان
سهام بین
67 %
-16 %
بازدهی 67 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 2 ماه قبل
5.37%
قیمت: 200,000 تومان
میلاد
29 %
-14 %
بازدهی 29 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
6.94%
قیمت: 0 تومان
جواد سروش
40 %
-7 %
بازدهی 40 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
-15.50%
قیمت: 0 تومان
parsa jenab
55 %
-9 %
بازدهی 55 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
-5.65%
قیمت: 0 تومان
سید محمد حسینی
189 %
-3 %
بازدهی 189 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
2.67%
قیمت: 0 تومان
سید محمد حسینی
117 %
0 %
بازدهی 117 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
9.59%
قیمت: 0 تومان
سید محمد حسینی
109 %
-1 %
بازدهی 109 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
-0.47%
قیمت: 0 تومان
سید محمد حسینی
200 %
-1 %
بازدهی 200 درصدی در میان مدت(3 تا 6 ماه)
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
12.98%
قیمت: 0 تومان
علی حسن زاده
37 %
-2 %
بازدهی 37 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
-14.40%
قیمت: 0 تومان
محسن دادمند
12 %
-1 %
بازدهی 12 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
13.51%
قیمت: 0 تومان
مهدی بیگی
32 %
-6 %
بازدهی 32 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
-0.23%
قیمت: 0 تومان
محسن دادمند
26 %
-4 %
بازدهی 26 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
-28.76%
قیمت: 0 تومان
محسن دادمند
50 %
-5 %
بازدهی 50 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
-3.30%
قیمت: 0 تومان
محسن دادمند
17 %
-3 %
بازدهی 17 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
6.99%
قیمت: 0 تومان
محسن دادمند
15 %
-3 %
بازدهی 15 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
2.09%
قیمت: 0 تومان
محسن دادمند
16 %
-8 %
بازدهی 16 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
-1.81%
قیمت: 0 تومان
جواد سروش
28 %
-4 %
بازدهی 28 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
-2.47%
قیمت: 0 تومان
محسن دادمند
26 %
0 %
بازدهی 26 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
-21.20%
قیمت: 0 تومان
محسن دادمند
32 %
-11 %
بازدهی 32 درصدی در کوتاه مدت
زمان ایجاد: 3 ماه قبل
14.75%
قیمت: 0 تومان
ثبت سیگنال

اشتراک ویژه ۱۲ ماهه (پیشنهاد ویژه)

۳٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان
خرید اشتراک